Được chứng nhận bởi Hiệp hội Phân loại Trung Quốc vào năm 2020

Bozhou Marine đã được Chứng nhận bởi Hiệp hội Phân loại Trung Quốc, một thành viên đầy đủ của Hiệp hội Phân loại Quốc tế (IACS).

Giấy chứng nhận được cấp và nhận vào ngày 13 tháng 8 năm 2020.

Sản phẩm được chứng nhận: Đèn chiếu sáng hàng hải

Mô hình:

Đèn lũ biển / Đèn mặt dây huỳnh quang biển / Đèn lũ lụt LED biển

Đèn mặt dây chuyền LED hàng hải / Đèn mặt dây sợi đốt hàng hải / Đèn đầu giường hàng hải

Đèn gương biển / Đèn trần huỳnh quang biển

Đối với bất kỳ yêu cầu điều tra / dịch vụ / yêu cầu cung cấp nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi: sales@bozhouchina.com


Thời gian đăng: 12-03-2018