Sea Asia 2017 tại Singapore

SEA Asia là hội nghị và triển lãm quốc tế dành cho các ngành công nghiệp hàng hải và ngoài khơi được tổ chức vào ngày 25 - 27 tháng 4 năm 2017, tại Marine Bay Sands Singapore. Nó có nghĩa là cho cả các cộng đồng liên quan đến hàng hải địa phương và toàn cầu để giới thiệu những đổi mới, thiết bị và dịch vụ hàng hải mới nhất.

Ngày: 25 - 27 tháng 4, 2017

Địa điểm: Triển lãm & Hội nghị Marina Bay Sands (Singapore)

Gian hàng của Bozhou Marine: L1-C11D

SEA ASIA 2017

Thời gian đăng: 12-03-2018