Seatrade Maritime Middle East 2016 tại Dubai

Hội nghị và Triển lãm Hàng hải Trung Đông Seatrade được tổ chức từ ngày 31 tháng 10 - ngày 2 tháng 11 năm 2016 trong khuôn khổ Tuần lễ Hàng hải Dubai tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Dubai, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Chương trình ba ngày triển lãm, hội nghị và kết nối đã khẳng định mình là nền tảng hàng đầu trong khu vực cho các ngành hàng hải và vận tải biển gặp gỡ, kết nối và kinh doanh và là một định hướng vững chắc trong lịch trình của ngành.

Ngày: 31 tháng 10 - 2 tháng 11 năm 2016

Địa điểm: DWTC - Trung tâm Triển lãm & Hội nghị Quốc tế Dubai

Địa chỉ địa điểm : Dubai World Trade Centre (Off Sheikh Zayed Road), PO Box 9292, Dubai, UAE

Gian hàng của Bozhou Marine: S8


Thời gian đăng: 12-03-2018